דלג לתוכן הראשי

מסלול ריצה CROSSFIT AIR RUN

  • מק"ט : SDGQIUZJKV
  • 9,975

תיאור:

מסלול ריצה CROSSFIT AIR RUN
מכשיר מקצועי הפועל ללא צורך בחיבור לחשמל, ועובד על אנרגיית המשתמש עצמו.
קל משקל ואידיאלי לכל סטודיו וחדר כושר, ניתן למקם אותו בכול מקום.

המבנה הקעור של המכשיר תוכנן בקפידה על מנת לייעל את האימון בכ-30 אחוזים ולהפחית זעזועים ופציעות במהלך השימוש.
מסלול הריצה כולל צג LCD משוכלל בעזרתו ניתן לעבוד על פי תכניות אימון שונות, לקבוע יעדים ועוד.
המסלול עשוי פלדה ומיוצב על רגליות גדולות, דבר התורם ליציבות מושלמת בזמן השימוש.
ידיות התמיכה תוכננו כדי לאפשר מגוון סגנונות ריצה (ריצה, סחיבת מזחלת, דחיקה, דחיפה ועוד).
ידית הילוכים המשמשת לקביעת מהירות ועוצמת הריצה בין 1-6 דרגות.
מהירות: 1 - 20 קמ"ש


מידות מכשיר: אורך: 185 ס"מ, רוחב: 86 ס"מ, גובה: 158 ס"מ.
מידות מסילה: אורך: 150 ס"מ, רוחב 43 ס"מ.
משקל משתמש מקסימלי: 180 ק"ג.
אחריות: שנה .
תגובות:


תקנון אתר SAKAS SPORT
1. כללי
א. האתר הינו חנות סחר וירטואלית המופעלת על ידי סקס ספורט (להלן: Sakas sport מפעילת האתר).
ב. אתר Sakas sport מציע לגולשים מוצרים ושירותים, מהם הנמכרים בחנות הדגל הנמצאת בכפר יאסיף.
ג. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר Sakas sport, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט –בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
ד. אתר Sakas sport מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד-אין" וכדומה. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.
ה. אין כפל מבצעים, אלא אם כן צוין אחרת.
ו. כל המבצע פעולת רכישה באתר Sakas sport (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש"), מצהיר –בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר Sakas sport ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לוו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד Sakas Sport ו/או מפעילי האתר ו/אומי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תקנון זה.
ז. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

2. ביצוע ההזמנה
א. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות,יש לבחור תחילה את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל Sakas Sport להבטיח את ביצוע ההזמנה.
ב. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע Sakas Sport בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי Sakas Sport וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בסיום הליך המכירה.
ג. הרשמה ל- Sakas Sportמהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות Sakas Sport,אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של Sakas Sport , אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.
ד. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את Sakas Sport . הרישום שנרשם במחשבי Sakas Sport יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה ורק במידה המוצר שהזמין קיים במלאי החברה.

3. מי זכאי לבצע פעולות רכישה
א. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר Sakas Sport ו/או כל גוף משפטי, המאוגדו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר Sakas Sport , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הרוכש").
ב. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את Sakas Sport.
ג. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
ד. פעולת רכישה של מוצרים באתר Sakas Sport נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
ה. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
ו. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי Sakas Sport הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע אתפעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כלתוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
ז. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשרטלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של Sakas Sport לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
ח. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה Sakas Sport זכאית לבטל את ההזמנה.
ט. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
י. Sakas Sport רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
2. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
3. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
4. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב- Sakas Sport או בפעילות התקינה
של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כלשהוא.
6. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
יא. Sakas Sport ,תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
יב. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4. המוצרים המוצעים לרכישה באתר Sakas Sport
א. Sakas Sport מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים והיבואנים הפועלים בישראל. Sakas Sport, אינה מתחייבת להציע באתר את כל אואיזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.
ב. Sakas Sport מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל- Sakas Sport שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר,לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
ג. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הנו כי המוצר הנרכש מצוי במלאי Sakas Sport ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה Sakas Sport מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג',לרבות בגין רכישת המוצר אצל צד ג' במחיר גבוה יותר, בכפוף לכך ש- Sakas Sport תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל- Sakas Sport ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. Sakas Sport, רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.
ד. המוצרים המוצעים לרכישה באתר Sakas Sport מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרןו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות"). האחריות הבלעדית למוצרים,לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על Sakas Sport. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זהה ובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד Sakas Sport ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.
ה. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם., Sakas Sport תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד Sakas Sport ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.
ו. כל מוצר המוצע לרכישה באתר Sakas Sport ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:
1. פרטי חב' Sakas Sport.
2. מפרט כללי של המוצר.
3. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
4. מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד, ו- Sakas Sportתהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה.
5. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
6. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתרה מוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר Sakas Sport ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
7. זהות חברת השירות.

5. אופן ביצוע פעולת רכישה
א. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר Sakas Sport ללא הגבלה, אלא אם צוין אחרת.
ב. Sakas Sport ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
ג. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
ד. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של Sakas Sport בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי Sakas Sport תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
ה. מערכת המחשב של Sakas Sport מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר Sakas Sport , ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

6. ביטול עסקת הרכישה
א. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי Sakas Sport בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבלה רוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב)לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.
ב. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות ממנה נרכש.
ג. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצר ובמיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
ד. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה'לחוק הגנת הצרכן.
ה. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר Sakas Sport או במסמך שנמסר לרוכש. להסדרת העניין נקבע כי ההחזרה תבוצע בפועל אך ורק ע"י Sakas Sport או המשווק ועלותה תחול על הרוכש.
ו. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאיתSakas Sport לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.
ז. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית Sakas Sport לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
ח. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

7. תשלום
א. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
ב. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כלמוצר.

8. אחריות ושירות
א. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר Sakas Sport הינם חדשים,באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
ב. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
ג. Sakas Sport ומפעילי האתר אינם אחראים לפעולתם התקינה של המוצרים ואינם מעניקים למוצרים שירות, אלא אם צוין אחרת בעת רכישת המוצר.
ד. Sakas Sport רשאית להציג באתר פריטים מחודשים או משומשים, כל עוד ופריטים אלו יסומנו באופן ברור כי אינם חדשים. פריטים אלו אינם מחויבים באחריות יצרן/יבואן והאחריות תינתן ע"י ספק מקומי.

9. אספקת/הובלות המוצרים
א. Sakas Sport תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכיר השל המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ב. Sakas Sport תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.Sakas Sport מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או מזומן כמפורט להלן.
ג. Sakas Sport לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של Sakas Sport לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית Sakas Sport תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
ה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסףו/או אמצעים מיוחדים.
ו. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל Sakas Sport תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ז. זמני אספקתה מוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
ח. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית
Sakas Sport לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
ט. בעת הספקת המוצר, רשאית Sakas Sport לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
י. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.

10. תנאים נוספים
א. Sakas Sport שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתרSakas Sport .
ב. כל המחירים המוצגים באתר Sakas Sport כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח, אלא אם כן צוין אחרת.
ג. תמונות המוצרים המוצגות באתר Sakas Sport הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
ד. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת Sakas Sport יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם,באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר Sakas Sport , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית Sakas Sport להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
ה. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה Sakas Sport רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
ו. במידה שיתברר ל- Sakas Sport כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעי ההרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה Sakas Sport רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
ז. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב Sakas Sport לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו,והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
ח. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של Sakas Sport ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ,לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור Sport Sakas בכתב מראש.
ט. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.
י. רישומי המחשב של Sakas Sport בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר,יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
יא. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
יב. שירות לקוחות
1. ניתן לפנות לנציגי השירות של Sakas Sport בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה,מהירה ונעימה.
קנייה מהנה ובטוחה מצוות Sakas Sport